Wandeltocht door een landschap met percelen naaldbos afgewisseld door weilanden en akkerland en het beekdal van de Kleine Beerze.

Een gevarieerde wandeltocht die door twee dorpskernen, landbouwgebied en het Sint Anthonisbos gaat. De dorpskernen van Sint Anthonis en Oploo zijn leuke plaatsjes met in het plaatsje Oploo een watermolen ook wel D'n Olliemeulen genoemd en een standerdmolen De Korenbloem als bezienswaardigheid.

  janadmin — Routebeschrijving werd aangepast nadat een gebruiker twee foutjes had opgemerkt in de routebeschrijving. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door landgoed Haanwijk, het Bossche Broek en landgoed Sterrenbosch met als rode draad bij deze wandeltocht het riviertje de Dommel.

Wandeltocht door een Maasheggenlandschap en de Vilt, een oude Maasmeander. De naam Bougheim is een oude naam voor Beugen, het is de omschrijving van een nederzetting in de bocht van de Maas.

Wandeltocht door landgoed Nieuwkerk, de rand van de Regte Heide, landgoed De Hoevens, het Ooijevaarsnest en de Halve Maan. Tijdens de wandeltocht passeert men twee keer de Poppelse Leij en het mooie beekdal van de Lei.

De wandeltocht staat voor een groot deel in het teken van beek de Beerze. De beek begint strikt genomen in landgoed Baest, waar de Grote Beerze en de Kleine Beerze samenstromen. Vervolgens stroomt de beek ten noorden van het landgoed door het gebied Baest/Kattelaars Broek, langs Spoordonk, door het gebied Dal van de Beerze en de Kampina naar Lennisheuvel waar de Beerze Smalwater gaat heten. De wandeltocht gaat door de gebieden Baest/Kattenbergs Broek, Dal van de Beerze en het zuidelijk deel van de Kampina.

Wandeltocht langs het riviertje de Aa tussen Erp en Veghel voor de liefhebber van open landschappen.

Wandeltocht voor de liefhebber van rivierenlandschappen. De wandeltocht gaat over dijken en door de uiterwaarden van de Maas. In deze uiterwaarden zijn natuurlijke heggen te zien, de maasheggen. Deze heggen bestaan uit in elkaar gevlochten levende meidoorns of sleedoorns.

  janadmin — Het wandelnetwerk is tussen knooppunt 60 en 48 uitgebreid met een nieuw knooppunt nummer 62. Het nieuwe knooppunt is opgenomen in de routebeschrijving en de afsluitboom bij punt 7 is verwijderd....

Wandeltocht door het Cranendonckse bos en door de rand van de Molenheide.

Wandeltocht langs De Bakelse Plassen, door het bosgebied de Nederheide en het bosgebied de Grotelsche Heide ook wel Grotelsche Bos genoemd.

  janadmin — Inmiddels zijn er drie plaatsen natte stukken op het pad aan linkerzijde van het beekje de Esperloop. Het tijdelijk alternatief dat in de routebeschrijving stond is nu definitief gemaakt. De tocht gaat nu een stukje over het pad aan de andere zijde van de Esperloop met het nadeel dat men direct na e......

Wandeltocht door natuurgebieden Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Oude Hondsberg en Ter Braakloop.

Wandeltocht door landgoed Heerenbeek en de Mortelen. Deze gebieden liggen in het hart van het Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Wandeltocht door Son en Breugel, het beekdal van de Dommel ten zuiden van het Wilhelminakanaal, door Nederwetten, de Heerendonk-Breugelse Beemden, het buurtschap Stad van Gerwen en het stroomgebied van de Breugelsche Beek.

  janadmin — Momenteel zijn er werken aan de gang bij de kerktoren in Son waardoor de grote parkeerplaats bij het startpunt niet bruikbaar is. Daarnaast is het pad direct voor de kerktoren niet toegankelijk waardoor via de doorgaande weg gewandeld moet worden. Als alternatief kan men ook starten in bij de kerk i......

Wandeltocht vanuit Mariahout door enkele kleine maar mooie natuurgebiedjes zoals het Keelgras, de Mosbulten, waterwingebied in de bossen van Olen en de Mariahoutse Bossen, ook wel Lieshoutse Bossen of Lieshoutse Heide genoemd.

  janadmin — Op 18 september 2021 werd de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien, over de heuvelrug bij het Keelgras met in het verleden meerdere wat rommelige paadjes is nu slechts één duidelijk herkenbaar goed te belopen pad en in de omgeving van het Vossenbergven was wat bos gerooid. De ro......

De wandeltocht gaat door het noordelijke deel van de Groote Heide met enkele mooie vennen zoals het Drooge Meerven, het Diepe Meerven, het Veeven en het Klein Huisven.

Wandeltocht voor de liefhebber van boswandelingen. De wandeltocht gaat door de Stiphoutse Bossen een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Wandeltocht door de Papenvoortse Heide, Geeneindse Heide en het Nuenens Broek. De Papenvoortse Heide en Geeneindse Heide, beide deelgebieden van de Stiphoutse Bossen, zijn van oorsprong productiebossen met overwegend grove den en fijnspar. Door het huidige beheer is het een meer gevarieerd bosgebied geworden. In het gebied zijn een tiental grotere en kleinere vennen die het gebied erg verlevendigen, de wandeltocht gaat langs enkele van deze vennen.

Wandeltocht door Stiphoutse Bossen, buurtschap Achterbosch en de Ruweeuwsels. De Stiphoutse Bossen is een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De wandeltocht gaat in de Stiphoutse Bossen door de deelgebieden de Molenheide en de Geeneindse Heide.

Een groot deel van de wandeltocht gaat door het natuurgebied de Malpie. Voordat de Malpie bezocht wordt gaat de tocht langs de Malpiebeemden, door bosgebied Opperheide en langs het riviertje de Dommel.

Wandeltocht naar het recreatiepark Kienehoef om vervolgens langs de Dommel aan de rand van Sint-Oedenrode, door het oude centrum van de plaats en het Dommeldal weer terug te keren naar Olland.

Wandeltocht door het Dommeldal en door het buurtschap Kasteren in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het Dommeldal bestaat uit beemden, akkers en bosjes. De beemden bestaan uit natte graslanden die gebruikt worden als wei- en hooilanden.

Wandeltocht voor de liefhebber van weidse vergezichten over uiterwaarden langs de Maas waarbij ook gestruind wordt door grasland. De wandeltocht gaat langs de Hertogswetering, door de Keent, landgoed Mariëndaal en het kleine landgoed Lievendael.

Wandeltocht door de Aardbossen, de Landschotsche Heide, Kuikseindsche Heide en het Molenbroek. De Aardbossen is een smal bosgebied dat wordt doorkruist door de Groote Beerze.

Wandeltocht door de landgoederen Cleefswit, De Sijp, de Bunthorst, Groote Slink en door het landgoed de Krim. De genoemde landgoederen zijn ontgonnen Peelgebieden. Voor deze ontginning was deze streek een onafzienbare kale vlakte die nergens beschutting bood.

Boskant is een agrarisch dorp met in de omgeving enkele grote boomkwekerijen en ligt in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. De wandeltocht gaat langs percelen van deze boomkwekerijen, door het Hulstsche Broek, het Hezelaarsbroek, de Scheeken en Scheeken-De Mortelen.

Wandeltocht door de Hugterheide en het Weerterbos. De Hugterheide bestaat uit stuifduinen vooral begroeid met dennen, in het bosgebied worden veelal leuke slingerende bospaadjes gevolgd. Het Weerterbos ligt in een laagte met daarin, vennen, moerassige gebieden en een groot gebied open graslanden. Vanuit een observatietoren heeft men een prachtig uitzicht over de graslanden.

  janadmin — De wandeltocht is gewijzigd, een pad dat voorbij de historische grenspaal van de beek de Oude Graaf naar waterloop Vloedlossing gaat is op enkele plaatsen versperd door ontwortelde bomen maar helaas ook aan het dichtgroeien met onder andere bramenstruiken. Jammer genoeg is dit het enige pad dat op e......

Deze wandeltocht gaat evenals de Munseheide-route en de Slabroek-route geheel door het natuurgebied de Maashorst. De Maashorst bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen, men vindt er bossen, verspreide heidevelden, enkele vennetjes, in het centrum een landbouwgebied en een groot begrazingsgebied de Brobbelbies.

  janadmin — Op 1 juli 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op een punt was het wandelnetwerk iets gewijzigd verder geen veranderingen gezien. Omdat door de uitbreiding van het begrazingsgebied in 2018 een aantal paden wat lastiger te herkennen zijn wat extra herkenningspunten in de routebeschrijving opgenome......

Wandeltocht door de Herbertusbossen, de Lange Bleek, Somerense Heide en over de Strabrechtse Heide. De Herbertusbossen zijn vernoemd naar Herbertus van Heeze, de eerste Heer van Heeze. Het is een oud bos met hoog opgaand loof- en naaldhout maar ook met kleine graslanden die mooie doorkijkjes bieden.

  janadmin — Het begrazingsgebied in de Lange Bleek wordt uitgebreid. Op dit moment staan er rasters om de verschillende heide- en weilandpercelen met overal aparte begrazing. Deze rasters gaan weg en er komt één groot raster om het totale gebied. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de routebeschrijving hie......

Wandeltocht in de Maashorst door Annabos, Loose Beemd, Revennekes, Slabroek. Door het bosgebied de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen. Wijstgronden zijn drassige tot permanent natte hoge gronden direct grenzend aan een breuk.

Wandeltocht langs beek de Reusel, door Landgoed De Utrecht en langs beek de Raamsloop. Landgoed De Utrecht is een gevarieerd gebied van bossen, vennen en heide.

Wandeltocht langs de Dommel, door het Vresselse Bos, langs de Moerkuilen en door de Dommelbeemden.

Wandeltocht door de Nederheide, de Stippelberg, het Beestenveld en de Klotterpeel. Deze gebieden vormen samen het grootste aaneengesloten natuurgebied in het oosten van Noord-Brabant.

Wandeltocht door landgoed Zegenwerp, landgoed Venrode, bosgebied Sparrenrijk, landgoed Eikenhorst en de Halsche Beemden.

Wandeltocht vanuit de natuurpoort Nederheide door het natuurgebied de Stippelberg. De Stippelberg bestaat uit twee delen, het oostelijk deel bestaat uit fraaie lanen die horen bij het landhuis, het westelijke deel bestaat uit dennenbos met hierin stippels in het landschap.

Wandeltocht door het Vresselsbos ook wel Vressels Bos, Vresselse Bos of Vresselsche Bosch genoemd. Niet alleen de naam kent aardig wat variaties ook het gebied zelf is een mooi gevarieerd gebied met smalle slingerende bospaadjes afgewisseld door brede bospaden met in het bos enkele kleine vennen.

  janadmin — De wandelroute werd gecontroleerd en een klein beetje gewijzigd. Een pad door een bosperceel met veel dode bomen is om veiligheidsredenen uit de wandelroute gehaald. Staatbosbeheer die oorspronkelijk ook een wandelroute door het bosperceel had lopen heeft zijn wandelroute ook gewijzigd. Verder is ee......

Wandeltocht door Stevensbergen, Blekerheide, de Lommelse Sahara en het Venakkerbos. Stevenbergen is een klein natuurgebied dat midden in de gemeentebossen van Luyksgestel ligt.

  janadmin — Het Riebos en de Bleekerheide beide onderdeel van de Lommelse heidegebieden zijn vanuit Nederland slecht toegankelijk, het pad met het ontbrekende overstapje is nauwelijks nog herkenbaar. Dit pad met het ontbrekende overstapje is uit de wandelroute gehaald. De wandeltocht gaat nu wat langer door de ......

Wandeltocht door het bosgebied de Molenheide en de Groespeel. Vanuit het plaatsje Mill gaat de wandeltocht richting Sint Hubert. Tussen de beide plaatsen wordt onder andere een deel van het voormalig Duits Lijntje gevolgd.

  janadmin — 18 december 2020 de wandelroute door Klik Print en Wandel gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door de Peelse Heide, de Reuselse Moeren en de Kroonvense Heide. De wandeltocht start in de Peelse Heide, dit gebied bestond voorheen uit woeste grond maar is in de periode 1930-1945 ontgonnen en voor een groot deel met grove den beplant. Toch heeft dit bosgebied veel te bieden zoals de kleine en de grote cirkel, een klein stukje Parijs bij Reusel.

  janadmin — De wandeltocht is aangepast, ze bestaat nu uit twee lussen waarvan een lus rond de Reuselse Moeren een van de weinige gebieden waar nog hoogveen te vinden is. Veel wandelplezier!...

Landgoed Huis ter Heide ligt tussen de dorpen De Moer en Loon op Zand, ten noordwesten van Tilburg. Het is een 958 ha aantrekkelijk natuurgebied met vennen, akkers, gevarieerde loof- en naaldbossen en een landhuis uit 1864. Stadsgeluiden en snelwegoverlast dringen zelden door in het bosgebied. Tijdens deze korte maar afwisselende wandeling heb je halverwege een prachtig uitzicht over het Leikeven. In het gebied tref je Schotse Hooglanders aan. Deze grote grazers zorgen voor een betere bodemstructuur en variatie in de begroeiing.

Wandeltocht door een verrassend gevarieerd landschap in de Maashorst. Het gebied bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen: bossen, een viertal verspreide heidevelden, enkele vennetjes, boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen.

  janadmin — Op 9 september 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dat weinig belopen wordt en gedeeltelijk versperd was is uit de wandeltocht gehaald. Vooral in het deel dat door het begrazingsgebied gaat zijn de paden zelf prima te herkennen echter diverse zijpaden die in het verleden nog goed herkenb......

Een mooie afwisselende wandeling door het natuurgebied De Malpie. Van Borkel en Schaft gaat het via de oever van de Dommel naar de Malpie. Hier wandel je langs verschillende vennen, heide en beemden tot aan de Venbergse Watermolen. Via bossen en heideveldjes gaat het weer terug naar het dorp.

Wandeltocht door de bosgebied Nederheide en Landgoed Stippelberg voor de liefhebber van bosrijke wandeltochten. De Nederheide is van oorsprong ontginningsbos dat zich hoe langer hoe meer ontwikkeld tot een afwisselend bos.

De wandeltocht gaat door het buitengebied van Liessel met onder andere het buurtschap Leensel en de Liesselse Bossen. Het Liesselse bos kan aangemerkt worden als een typisch Brabants bos. Het is een jong bosgebied van dennenhout dat is aangeplant op een voormalig stuifzandgebied.

  janadmin — De route werd gecontroleerd en er werden een aantal aanpassingen doorgevoerd. De route is weer actueel, veel wandelplezier!...

Wandeltocht door de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen beide deelgebieden van het natuurgebied De Maashorst. De Maashorst is een min of meer aaneengesloten landschapspark dat bestaat uit bossen, heidegebieden, open grasland, landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen tijdens de wandeltocht maakt men kennis met deze variëteit in landschappen.

  janadmin — Op 18 oktober 2020 werd de wandelroute gecontroleerd door Klik Print en Wandel. Geen veranderingen gezien, de routebeschrijving op enkele punten wat verbeterd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Deze gps wandelroute gaat door de Boswachterij De Kempen langs de Cartierheide, door bos en langs heideveld in ontwikkeling. In De Kempen, op de grens van Nederland en België, is de bewoonde wereld ver weg met uitzondering van het korte stukje naast de autosnelweg. Zandwegen voeren langs akkers en door eindeloze bossen. Daar waar de naaldbossen wijken, ligt de grote stille heide met stuivend zand en moerassen.

Wandeltocht door natuurgebied Annabos en de Loose Beemd in de natte natuurparel Wijstgrond Uden. Verder gaat de wandeltocht door het bosgebied de Bedafse Bergen met een hoge stuifzandrug.

  janadmin — De wandelroute werd gecontroleerd op 22/04/21. Langs De Leijgraaf was een klaphek gesloten door begrazing van schapen, dit is tijdelijk. In de routebeschrijving is een omleiding beschikbaar. Het wandelnetwerk was op twee plaatsen gewijzigd, is aangepast in de routebeschrijving. De routebeschrijving ......

Wandeltocht door de Grotelsche Heide ook wel Grotelsche Bos genoemd, Het gebied bestaat uit afwisseling van bos, wat kleine restjes heide en grotere oppervlakten grasland. Het van oorsprong heidegebied is in de jaren 30 van de 20ste eeuw zoals op zoveel plaatsen in Brabant beplant met dennen. In 2005 zijn aan het gebied enkele landbouwpercelen toegevoegd waardoor er een leuke combinatie van bos met doorkijkjes en open graslanden is ontstaan.

  janadmin — De routebeschrijving werd aangepast, opgenomen dat men bij een hoge waterstand het beste het beekje bij het eerste brugje kan oversteken en dat in het eerste stukje aan de overzijde geen duidelijk herkenbaar pad is. Kaart is ook geactualiseerd....

Wandeltocht door het Vresselsbos, Vresselsche Akkers en de Dommelbeemden. Wie nu door het Vresselsbos wandelt met daarin een het mooie vennengebied de Hazenputten zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen en heide.

  janadmin — Op woensdag 7 juli 2021 werd de wandelroute gecontroleerd. De wandelroute is een klein beetje gewijzigd, een pad dat door een bosperceel met veel dode bomen ging uit de wandelroute gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door de natuurgebieden het Beestenveld, de Klotterpeel en het landgoed de Stippelberg. Deze gebieden vormen samen met de Nederheide het grootste aaneengesloten natuurgebied in Oost-Brabant.

Wandeltocht door Het Groene Woud, bezocht worden de natuurgebieden Scheeken-Mortelen, Heerenbeek, 't Veldersbosch op landgoed Velder en De Scheeken.

  janadmin — De wandeltocht werd gecontroleerd. Het wandelnetwerk is met een aantal nieuwe knooppunten verder uitgebreid, de routebeschrijving is hierop aangepast. Jammer genoeg geen edelherten gezien wel leuk om te melden dat er op het terrein van de natuurpoort een nieuwe Vlaamse schuur is gebouwd. Afgerond zi......
  janadmin — De wandelroute is gewijzigd, het leefgebied voor edelherten is verder uitgebreid naar het westen. In dit nieuwe leefgebied zijn enkele paden gesloten voor publiek. De wandelroute gaat in dit nieuwe deel door de rand van het leefgebied. Het startpunt is ook verplaatst naar een nieuwe natuurpoort bij ......
  Klik, Print en Wandel — De wandelroute is vernieuwd, in De Vleut bij het gelijknamige buurtschap is in 2019 een deel van het beeldbepalend coulisselandschap opnieuw ingericht met onder andere een nieuw aangeplante populierenweide, de wandelroute volgt de nieuwe paden door graslanden met poelen en men komt langs de nieuw aa......

TrailExplorerUW NATUUR!