Selecteer de taal

Naar de Halsche Beemden

Wandeltocht door het bosgebied Sparrenrijk, landgoed Eikenhorst, door de Halsche Beemden in het stroomgebied van de Essche Stroom ook wel Esschestroom genoemd en het wandelpark Molenwijk.

Tags:
janadmin — Op zondag 26 juni 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. In de Halsche Beemden is de begroeiing wat uitbundiger geworden hierop de routebeschrijving aangepast. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
landgoed velder

Wandeltocht door landgoed Velder, landgoed Heerenbeek en de Mortelen. Deze gebieden liggen in het hart van het Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Tags:
janadmin — De wandeltocht kan nu ook gelopen worden door wandellaars die hun hond meenemen. Een alternatieve route is toegevoegd aan de routebeschrijving en de kaarten voor het gedeelte dat door het leefgebied van de edelherten loopt, waar honden niet zijn toegestaan. Het volgen van deze alternatieve route maa......
Groene Dijk

Een wandeltocht voor de liefhebber van rivierlandschappen en die het eventuele overige dijkverkeer niet al te hinderlijk vindt. De wandeltocht start in Haren en gaat na het verlaten van Haren over de Groene Dijk zoals deze dijk op topografische kaarten uit 1840 en ook later vermeld wordt.

Tags:
Kasteel Croy

Wandeltocht rijk aan water voor de liefhebber van dorpsgezichten en het wandelen door de groene randen rond de twee dorpen Beek en Donk en Aarle-Rixtel. Beide dorpen zijn gescheiden door het Wilhelminakanaal maar verbonden met elkaar door de Zuid-Willemsvaart, het beekdal van de Aa en beek de Goorloop.

Tags:
Door het Nuenens Broek

Wandeltocht door de rand van Nuenen, het landbouwgebied tussen Nuenen en Gerwen en door de plaats Gerwen. Maar ook door de rand van de Papenvoortse Heide, Geeneindse Heide en door het Nuenens Broek.

Tags:
janadmin — In de Stiphoutse Bossen zijn diverse paden opgeheven met flinke gevolgen voor de wandeltocht. De wandeltocht is hierop gewijzigd. Een van de veranderingen is dat men op een ander punt bij het open gebied met het Kamerven uitkomt en iets langer de rand volgt van dit open gebied met mooi uitzicht over......
De Mussenkeet Tocht

Wandeltocht door de Deurnsche Peel en het kleine peeldorp Griendtsveen. De Mussenkeet ook wel als de Muschenkeet geschreven was een keet die bestond uit turf, planken, biezen en ander goedkoop bouwmateriaal. Waarschijnlijk was de naam een verbastering van ‘de Musch z’n keet’ elke turfsteker kende de plek. Dergelijke keten dienden doorgaans als tijdelijk onderkomen voor seizoenarbeiders.

Tags:
janadmin — Op 8 mei 2024 ongeveer een jaar na het beëindigen van de werkzaamheden gaan kijken of er nog iets veranderd was. Aan het einde van de wandeltocht kan men een klein stukje extra door het grasland lopen, tegenover de natuurpoort is een klaphek geplaatst met een informatiezuil. De wandeltocht gaat nu d......
Door het beekdal van de Aa

Wandeltocht langs het riviertje de Aa tussen Erp en Veghel voor de liefhebber van open landschappen.

Tags:
janadmin — Op 14 juli 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dat door de rand van een perceeltje grasland ging was dusdanig begroeid dat het nauwelijks nog herkenbaar was. Dit pad is uit de wandeltocht gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Ommetje Cranendonckse Bos

Wandeltocht door het Cranendonckse bos en door de rand van de Molenheide.

Tags:
janadmin — Naar aanleiding van een melding dat het wandelnetwerk gewijzigd was de wandeltocht gecontroleerd. Er waren diverse nieuwe knooppuntpaaltjes bijgekomen en enkele verplaatst. Ook was er een nieuw pad door de rand van een landbouwperceel bijkomen. Dit pad is in de wandeltocht opgenomen waardoor er een ......
Heerendonk Tocht

Wandeltocht door Son en Breugel, het beekdal van de Dommel ten zuiden van het Wilhelminakanaal, door Nederwetten, de Wettens Broek & Breugelsche Beemden, het buurtschap Stad van Gerwen en het stroomgebied van de Breugelsche Beek.

Tags:
janadmin — Vanochtend 15 april 2024 met de vooruitzichten dat het een stormachtige dag gaat worden de wandeltocht gecontroleerd. Op een paar plaatsen was het nog modderig maar met hoge wandelschoenen goed te doen. Hopelijk valt er vandaag en de komende dagen niet al te veel regen. De routebeschrijving is weer ......
janadmin — Op 19 november 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. De wandeltocht is bij het startpunt een klein beetje gewijzigd. De voormalige Sint-Petrus Bandenkerk wordt momenteel verbouwd tot een dorpshuis de volgende stap is het opnieuw inrichten van het plein (parkeerplaats) voor de voormalige kerk. De w......
Door de noordelijke Groote Heide

De wandeltocht gaat door het noordelijke deel van de Groote Heide met enkele mooie vennen zoals het Drooge Meerven, het Diepe Meerven, het Veeven en het Klein Huisven.

Tags:
janadmin — Op 18 oktober 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een onverhard pad met verhard fietspad was nu geheel verhard verder geen verandering gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Roosdonck Tocht

Wandeltocht door de Papenvoortse Heide, Geeneindse Heide en het Nuenens Broek. De Papenvoortse Heide en Geeneindse Heide, beide deelgebieden van de Stiphoutse Bossen, zijn van oorsprong productiebossen met overwegend grove den en fijnspar. Door het huidige beheer is het een meer gevarieerd bosgebied geworden. In het gebied zijn een tiental grotere en kleinere vennen die het gebied erg verlevendigen, de wandeltocht gaat langs enkele van deze vennen.

Tags:
janadmin — In de Stiphoutse Bossen zijn diverse paden opgeheven. Ook staan de paden rond het ven De Meer en het Kromven volledig onder water door de vele regen van de laatste tijd. De wandeltocht is aangepast wat betreft de opgeheven paden. En voor de paden rond de twee vennen is een tijdelijke omleiding in de......
janadmin — Op 16 juni 2022 de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd nieuw in de wandeltocht is het Kromven. Tijdens mijn wandeltocht kwam ik een kudde schapen met herder tegen op Geeneindse Heide, je zou je zo in de tijd van Vincent van Gogh wanen toen dit gebied nog uit heide bestond. De routebeschrijvi......
Malpie Tocht

Een groot deel van de wandeltocht gaat door het natuurgebied de Malpie. Voordat de Malpie bezocht wordt gaat de tocht langs de Malpiebeemden, door bosgebied Opperheide en langs het riviertje de Dommel.

Tags:
janadmin — Op 20 maart 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Omdat per 1 november 2022 de horeca bij de Natuurpoort Malpie gesloten is is ook de parkeerplaats niet meer beschikbaar voor de Natuurpoortbezoekers. Het oorspronkelijk startpunt was deze parkeerplaats. Omdat de grote metalen Natuurpoortsleutel niet mee......
Landschotsche Heide Tocht

Wandeltocht door de Aardbossen, de Landschotsche Heide, Kuikseindsche Heide en het Molenbroek. De Aardbossen is een smal bosgebied dat wordt doorkruist door de Groote Beerze.

Tags:
janadmin — Op 10 april 2024 werd de Landschotsche Heide bezocht tevens de gehele wandeltocht gecontroleerd, dit was alleen mogelijk door een stuk omlopen. Het wandelnetwerk was aangepast aan de nieuwe situatie, zie mijn vorige reactie. Het nieuwe brugje over de Kleine Beerze was met bouwhekken afgesloten, voor......
janadmin — De werkzaamheden zijn volledig afgerond. Routebeschrijving en kaart aangepast. Veel wandelplezier!...
Hezelaarsbroek Tocht

Boskant is een agrarisch dorp met in de omgeving enkele grote boomkwekerijen en ligt in het Nationaal Landschap Het Groene Woud. De wandeltocht gaat langs percelen van deze boomkwekerijen, door het Hulstsche Broek, het Hezelaarsbroek, de Scheeken en Scheeken-De Mortelen.

Tags:
janadmin — Op 18 maart 2024 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad door een perceel grasland is opgeheven, de wandeltocht is hierop aangepast. Alle paden met uitzondering in het Hezelaarsbroek waren goed te belopen. In het Hezelaarsbroek passeert men bij punt 2 laatste regel drie keer een ondiepe greppel d......
janadmin — Op 14 december 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Nu de werkzaamheden aan het herstel van de leembossen bij Boskant al een poosje geleden afgerond zijn zijn ook de meeste klaphekken die er nog stonden verwijderd. De routebeschrijving is hierop aangepast en weer actueel. Veel wandelplezier!...
Klokkenberg Tocht

De wandeltocht gaat door het bosgebied de Overloonsche Duinen en langs de beek Loobeek. Overloon is vooral bekend om zijn Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum.

Tags:
janadmin — Op 11 december 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Ook nu na de vele regen van de laatste tijd is de wandeltocht prima te lopen zelfs langs de Loobeek. Men komt langs de beek paar plaatsen wat kleinere natte stukken tegen die prima te omzeilen waren. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wa......
janadmin — De wandeltocht is vernieuwd. De wandeltocht is iets korter geworden en het startpunt is verplaatst naar het parkeerterrein bij het oorlogsmuseum. De Loobeek wordt ter hoogte van het Smakterveld gevolgd waarvan een deel over een kade tussen de Loobeek en een zijtak van de beek gaat. Omdat men langs d......
Kanonsberg Route

Deze wandeltocht gaat evenals de Munseheide-route en de Slabroek-route geheel door het natuurgebied de Maashorst. De Maashorst bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen, men vindt er bossen, verspreide heidevelden, enkele vennetjes, in het centrum een landbouwgebied en een groot begrazingsgebied de Brobbelbies.

Tags:
janadmin — Op 10 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op twee plaatsen waren kleine wijzigingen aan paden, de routebeschrijving is hierop aangepast. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 1 juli 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op een punt was het wandelnetwerk iets gewijzigd verder geen veranderingen gezien. Omdat door de uitbreiding van het begrazingsgebied in 2018 een aantal paden wat lastiger te herkennen zijn wat extra herkenningspunten in de routebeschrijving opgenome......
Ommetje Dommelbeemden

Wandeltocht langs de Dommel, door het Vresselse Bos, langs de Moerkuilen en door de Dommelbeemden.

Tags:
janadmin — Op 12 februari 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. In de Dommelbeemden bij de Everse Akkers was men bezig met het knotten van de knotwilgen het pad was ondanks de werkzaamheden prima te belopen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Langs Halder

Wandeltocht door landgoed Zegenwerp, landgoed Venrode, bosgebied Sparrenrijk, landgoed Eikenhorst en de Halsche Beemden.

Tags:
janadmin — Op 7 januari 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten na klopte de routebeschrijving. Zowel op de dijk als langs de beek de Essche Stroom in landgoed Bleijendijk waren de paden wat drassig. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplez......
Ommetje Vresselsbos

Wandeltocht door het Vresselsbos ook wel Vressels Bos, Vresselse Bos of Vresselsche Bosch genoemd. Niet alleen de naam kent aardig wat variaties ook het gebied zelf is een mooi gevarieerd gebied met smalle slingerende bospaadjes afgewisseld door brede bospaden met in het bos enkele kleine vennen.

Tags:
janadmin — Op 10 november 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving iets aangepast door een nieuw ontstaan pad. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — De wandelroute werd gecontroleerd en een klein beetje gewijzigd. Een pad door een bosperceel met veel dode bomen is om veiligheidsredenen uit de wandelroute gehaald. Staatbosbeheer die oorspronkelijk ook een wandelroute door het bosperceel had lopen heeft zijn wandelroute ook gewijzigd. Verder is ee......
De Groespeel

Wandeltocht door het bosgebied de Molenheide en de Groespeel. Vanuit het plaatsje Mill gaat de wandeltocht richting Sint Hubert. Tussen de beide plaatsen wordt onder andere een deel van het voormalig Duits Lijntje gevolgd.

Tags:
janadmin — Op 8 maart 2024 werd de wandeltocht gecontroleerd. Met uitzondering van de paden door het open gebied in de Molenheide waren de overige paden prima te belopen. In het open gebied stond het water nog zo hoog dat de tijdelijke omleiding in de routebeschrijving voorlopig blijft staan....
janadmin — 18 december 2020 de wandelroute door Klik Print en Wandel gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Huis ter Heide

Landgoed Huis ter Heide ligt tussen de dorpen De Moer en Loon op Zand, ten noordwesten van Tilburg. Het is een 958 ha aantrekkelijk natuurgebied met vennen, akkers, gevarieerde loof- en naaldbossen en een landhuis uit 1864. Stadsgeluiden en snelwegoverlast dringen zelden door in het bosgebied. Tijdens deze korte maar afwisselende wandeling heb je halverwege een prachtig uitzicht over het Leikeven. In het gebied tref je Schotse Hooglanders aan. Deze grote grazers zorgen voor een betere bodemstructuur en variatie in de begroeiing.

Tags:
De Malpie

Een mooie afwisselende wandeling door het natuurgebied De Malpie. Van Borkel en Schaft gaat het via de oever van de Dommel naar de Malpie. Hier wandel je langs verschillende vennen, heide en beemden tot aan de Venbergse Watermolen. Via bossen en heideveldjes gaat het weer terug naar het dorp.

Tags:
Ommetje Liesselse bossen

De wandeltocht gaat door het buitengebied van Liessel met onder andere het buurtschap Leensel en de Liesselse Bossen. Het Liesselse bos kan aangemerkt worden als een typisch Brabants bos. Het is een jong bosgebied van dennenhout dat is aangeplant op een voormalig stuifzandgebied.

Tags:
janadmin — Op 8 december 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Het kleine perceeltje bij punt 4 2de regel dat in het verlengde van een pad ligt is er nog steeds wel is voor een deel de afrastering rond het perceeltje weg let hier vooral op de routepaaltjes van het wandelnetwerk. De routebeschrijving is weer ......
janadmin — De route werd gecontroleerd en er werden een aantal aanpassingen doorgevoerd. De route is weer actueel, veel wandelplezier!...
Cartierheide

Deze gps wandelroute gaat door de Boswachterij De Kempen langs de Cartierheide, door bos en langs heideveld in ontwikkeling. In De Kempen, op de grens van Nederland en België, is de bewoonde wereld ver weg met uitzondering van het korte stukje naast de autosnelweg. Zandwegen voeren langs akkers en door eindeloze bossen. Daar waar de naaldbossen wijken, ligt de grote stille heide met stuivend zand en moerassen.

Tags:
Ommetje Esperloop

Wandeltocht door de Grotelsche Heide ook wel Grotelsche Bos genoemd, Het gebied bestaat uit afwisseling van bos, wat kleine restjes heide en grotere oppervlakten grasland. Het van oorsprong heidegebied is in de jaren 30 van de 20ste eeuw zoals op zoveel plaatsen in Brabant beplant met dennen. In 2005 zijn aan het gebied enkele landbouwpercelen toegevoegd waardoor er een leuke combinatie van bos met doorkijkjes en open graslanden is ontstaan.

Tags:
janadmin — Op 14 juni 2023 gaan kijken of er nog veranderingen bij het oorspronkelijke begrazingsgebied zijn tevens de rest van de wandeltocht gecontroleerd en iets gewijzigd. Op een paar plaatsen stonden nog de houten poorten met klaphekken. Doordat de afrastering weg is word er iets anders gelopen, de routeb......
janadmin — In het oostelijk deel van Grotelsche Heide is de afrastering rond het begrazingsgebied verwijderd er wordt een nieuwe geplaatst, voorlopig de verwijzing naar het begrazingsgebied doorgestreept in de routebeschrijving. Op een paar plaatsen staan nog klaphekken en houten poorten, deze zijn nog vermeld......
Stippelberg Tocht

Wandeltocht door de natuurgebieden het Beestenveld, de Klotterpeel en het landgoed de Stippelberg. Deze gebieden vormen samen met de Nederheide het grootste aaneengesloten natuurgebied in Oost-Brabant.

Tags:
janadmin — Op 19 april 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving is op een paar puntjes iets bijgewerkt en weer actueel. Veel wandelplezier!...
Naar het Sint Anthonisbos

Een gevarieerde wandeltocht die door twee dorpskernen, landbouwgebied en het Sint Anthonisbos gaat. De dorpskernen van Sint Anthonis en Oploo zijn leuke plaatsjes met in het plaatsje Oploo een watermolen ook wel D'n Olliemeulen genoemd en standerdmolen De Korenbloem als bezienswaardigheid.

Tags:
janadmin — Op 7 april 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Het wandelnetwerk die als extra herkenningspunten in de routebeschrijving zijn vermeld was iets gewijzigd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Routebeschrijving werd aangepast nadat een gebruiker twee foutjes had opgemerkt in de routebeschrijving. Veel wandelplezier!...
Bougheim Route

Wandeltocht door een Maasheggenlandschap en de Vilt, een oude Maasmeander. De naam Bougheim is een oude naam voor Beugen, het is de omschrijving van een nederzetting in de bocht van de Maas.

Tags:
janadmin — Op 8 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Helaas was het een nevelige dag waardoor de volop bloeiende meidoorns niet op zijn mooist waren. Voor de zeldzame kamsalamander zijn nieuwe poelen aangelegd en bestaande poelen opgeschoond, ook zijn er nieuwe afrasteringen en draaihekjes geplaatst lan......
Door het dal van de Beerze

De wandeltocht staat voor een groot deel in het teken van beek de Beerze. De beek begint strikt genomen in landgoed Baest, waar de Grote Beerze en de Kleine Beerze samenstromen. Vervolgens stroomt de beek ten noorden van het landgoed door het gebied Baest/Kattelaars Broek, langs Spoordonk, door het gebied Dal van de Beerze en de Kampina naar Lennisheuvel waar de Beerze Smalwater gaat heten. De wandeltocht gaat door de gebieden Baest/Kattenbergs Broek, Dal van de Beerze en het zuidelijk deel van de Kampina.

Tags:
janadmin — Op 4 oktober 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Er waren wat veranderingen t.h.v. de Spoordonkse Watermolen enkele kleine veranderingen als gevolg van de opgeheven natuurpoort Spoordonk. Ook is het horecagedeelte bij de Spoordonkse Watermolen permanent gesloten. De routebeschrijving is weer act......
janadmin — Op 28 oktober 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Veel wandelplezier!...
Zevenhutten Tocht

Wandeltocht voor de liefhebber van rivierenlandschappen. De wandeltocht gaat over dijken en door de uiterwaarden van de Maas. In deze uiterwaarden zijn natuurlijke heggen te zien, de maasheggen. Deze heggen bestaan uit in elkaar gevlochten levende meidoorns of sleedoorns.

Tags:
janadmin — De wandeltocht werd gecontroleerd. Geen veranderingen gezien met uitzondering van twee klaphekken die bijna overwoekerd waren en waarschijnlijk buiten gebruik zullen raken. Voorlopig zijn de klaphekken nog vermeld in de routebeschrijving. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 17 februari 2022 met een stevige wind door storm Dudley de wandeltocht gecontroleerd. Op een paar kleine stukjes langs de Maas die wat drassig waren was de rest van wandeltocht prima te belopen. Het wandelnetwerk was iets verder uitgebreid, de nieuwe knooppuntnummers zijn in de routebeschrijving ......
De Bolle Akker

Wandeltocht langs De Bakelse Plassen, door het bosgebied de Nederheide en het bosgebied de Grotelsche Heide ook wel Grotelsche Bos genoemd.

Tags:
janadmin — Op 14 september 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Bij het verwijderde afrastering rond het begrazingsgebied was er niets veranderd de houten poorten en klaphekken staan er nog. Omdat de afrastering weg is wordt er iets anders gelopen, voorlopig de routebeschrijving aangepast aan de huidige sit......
janadmin — Op 30 juni 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. De Bakelse Plassen zijn flink uitgebreid wat gevolgen had voor de extra herkenningspunten. Ook in de Nederheide waren wat veranderingen die gevolgen hadden voor de extra herkenningspunten. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Ommetje Torreven

Wandeltocht vanuit Mariahout door enkele kleine maar mooie natuurgebiedjes zoals het Keelgras, de Mosbulten, waterwingebied in de bossen van Olen en de Mariahoutse Bossen, ook wel Lieshoutse Bossen of Lieshoutse Heide genoemd.

Tags:
janadmin — Op 14 december 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving op een paar puntjes wat aangevuld. Bij punt 4 gaat het pad slingerend door een klein bosperceel met een aantal afgebroken dode fijnsparren, hier is het even zoeken naar het best te lopen pad. Jammer dat horecagelegenheid Caf......
janadmin — Op 18 september 2021 werd de wandelroute gecontroleerd. Geen grote veranderingen gezien, over de heuvelrug bij het Keelgras met in het verleden meerdere wat rommelige paadjes is nu slechts één duidelijk herkenbaar goed te belopen pad en in de omgeving van het Vossenbergven was wat bos gerooid. De ro......
De Twaalf Vennekes tocht

Wandeltocht voor de liefhebber van boswandelingen. De wandeltocht gaat door de Stiphoutse Bossen een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Tags:
janadmin — In de Stiphoutse Bossen zijn diverse paden opgeheven. De paden langs het De Meer, het Kromven, het Kulkesven en het Langdaalven staan volledig onder water. De wandeltocht is aangepast wat betreft de opgeheven paden. En voor de paden rond de vier vennen zijn tijdelijke omleidingen in de routebeschrij......
janadmin — Op 29 juni 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten geen andere veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Naar de Ruweeuwsels

Wandeltocht door Stiphoutse Bossen, buurtschap Achterbosch en de Ruweeuwsels. De Stiphoutse Bossen is een bosgebied op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. De wandeltocht gaat in de Stiphoutse Bossen door de deelgebieden de Molenheide en de Geeneindse Heide.

Tags:
janadmin — Recent zijn in de Stiphoutse Bossen diverse paden opgeheven, de wandeltocht is hierop aangepast. Ook staan de bospercelen rond het Langdaalven, het Kulkesven en het Kromven volledig blank. In de routebeschrijving is een tijdelijke omleiding beschreven....
janadmin — Op 19 januari 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op twee plaatsen de wandeltocht iets gewijzigd, bij het Wasven gaat de wandeltocht nu over een smal pad aan de andere zijde van het ven en een wat langer pad langs de bosrand vervangen door smalle paden door het bos met langs het pad een opvallen......
Keent Tocht

Wandeltocht voor de liefhebber van weidse vergezichten over uiterwaarden langs de Maas waarbij ook gestruind wordt door grasland. De wandeltocht gaat langs de Hertogswetering, door de Keent, landgoed Mariëndaal en het kleine landgoed Lievendael.

Tags:
janadmin — Op 8 augustus 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Het wandelnetwerk was op een punt gewijzigd verder geen veranderingen gezien. De eind 2020 tijdelijk ingevoerde maatregel door Brabants Landschap om honden te weren uit de Keent lijkt definitief te zijn, bij alle ingangen naar het begrazingsgebie......
Naar het Weerterbos

Wandeltocht door de Hugterheide en het Weerterbos. De Hugterheide bestaat uit stuifduinen vooral begroeid met dennen, in het bosgebied worden veelal leuke slingerende bospaadjes gevolgd. Het Weerterbos ligt in een laagte met daarin, vennen, moerassige gebieden en een groot gebied open graslanden. Vanuit een observatietoren heeft men een prachtig uitzicht over de graslanden.

Tags:
janadmin — Op 14 maart 2024 werd, na een melding dat een loopplank in slechte staat was, een controle uitgevoerd. De loopplank is inderdaad niet in een al te beste staat. Inmiddels liggen er links en rechts van de loopplank boomstammetjes waardoor de waterloop oversteken geen probleem vormt. Verder was in het ......
janadmin — Op 22 januari 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een kleine verandering in het wandelnetwerk met wandelwisselnummers en een pad dat in het verleden nauwelijks herkenbaar was was nu goed herkenbaar met gevolgen voor de routebeschrijving. De routebeschrijving is bijgewerkt en weer actueel. Veel w......
Herbertus Tocht

Wandeltocht door de Herbertusbossen, de Lange Bleek, Somerense Heide en over de Strabrechtse Heide. De Herbertusbossen zijn vernoemd naar Herbertus van Heeze, de eerste Heer van Heeze. Het is een oud bos met hoog opgaand loof- en naaldhout maar ook met kleine graslanden die mooie doorkijkjes bieden.

Tags:
janadmin — Inmiddels is het plaatsen van de rasters en nieuwe klaphekken van het uitgebreide begrazingsgebied afgerond. Het is een groot aaneengesloten begrazingsgebied geworden. De oude klaphekken die bij de oorspronkelijke omheinde percelen stonden zijn inmiddels ook verwijderd. Een pad is definitief geslote......
janadmin — In de Lange Bleek zijn de rasters om de aparte heide- en weilandpercelen grotendeels verwijderd. De klaphekken staan er nog deze zullen binnenkort ook wel verwijderd worden. In de routebeschrijving is verwijzing naar deze rasters en klaphekken al verwijderd. Omdat er een smal pad naar de de rand van......
janadmin — Het begrazingsgebied in de Lange Bleek wordt uitgebreid. Op dit moment staan er rasters om de verschillende heide- en weilandpercelen met overal aparte begrazing. Deze rasters gaan weg en er komt één groot raster om het totale gebied. Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de routebeschrijving hie......
Flaes Rondje

Wandeltocht langs beek de Reusel, door Landgoed De Utrecht en langs beek de Raamsloop. Landgoed De Utrecht is een gevarieerd gebied van bossen, vennen en heide.

Tags:
janadmin — De werkzaamheden aan het beekherstelproject Reusel- De Mierden bij Lage Mierde zijn afgerond. De oude loop van de beek is gedempt en een meanderde beek naast de oorspronkelijke loop aangelegd. De oorspronkelijke onderhoudspaden zijn hierdoor komen vervallen. De wandeltocht is aangepast aan de situat......
Langs het Koordekanaal

Wandeltocht door de Nederheide, de Stippelberg, het Beestenveld en de Klotterpeel. Deze gebieden vormen samen het grootste aaneengesloten natuurgebied in het oosten van Noord-Brabant.

Tags:
janadmin — Op 1 december 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Ondanks de vele regen van de laatste tijd waren op een stukje pad na alle paden prima te belopen. Bij het natte pad een klein stukje door het bos om het pad te vervolgen. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Naar de Oude Bakelsedijk

Wandeltocht vanuit de natuurpoort Nederheide door het natuurgebied de Stippelberg. De Stippelberg bestaat uit twee delen, het oostelijk deel bestaat uit fraaie lanen die horen bij het landhuis, het westelijke deel bestaat uit dennenbos met hierin stippels in het landschap.

Tags:
janadmin — Op 8 april 2024 een bezoek gebracht aan de Stippelberg tevens de wandeltocht gecontroleerd tot zover dat mogelijk was. Ook in dit bosgebied staan paden zelfs hele bospercelen onderwater. Het vlonderpad is slechts vanuit een zijde te bezoeken, wel bijzonder om te zien. Ook op andere plekken stonden p......
janadmin — Op 17 juni 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Goed nieuws voor de wandelaars die op pad gaan met een hond. In het begrazingsgebied in het oostelijke deel van het gebied zijn honden toegestaan mits aangelijnd. Het alternatief is hiermee komen te vervallen. De routebeschrijving is weer actueel. V......
Lommelse Sahara Tocht

Wandeltocht door Stevensbergen, Blekerheide, de Lommelse Sahara en het Venakkerbos. Stevenbergen is een klein natuurgebied dat midden in de gemeentebossen van Luyksgestel ligt.

Tags:
janadmin — De wandeltocht werd gecontroleerd. Aan de Belgische zijde van de grens is inmiddels ook een wandelnetwerk dat aansluit op het wandelnetwerk aan de Nederlandse zijde van de grens. In de routebeschrijving wordt nu ook de knooppuntennummers aan de Belgische zijde van de grens vermeld. De routebeschrijv......
janadmin — Het Riebos en de Bleekerheide beide onderdeel van de Lommelse heidegebieden zijn vanuit Nederland slecht toegankelijk, het pad met het ontbrekende overstapje is nauwelijks nog herkenbaar. Dit pad met het ontbrekende overstapje is uit de wandelroute gehaald. De wandeltocht gaat nu wat langer door de ......
Stenen der Zaligheden Tocht

Wandeltocht door de Peelse Heide, de Reuselse Moeren en de Kroonvense Heide. De wandeltocht start in de Peelse Heide, dit gebied bestond voorheen uit woeste grond maar is in de periode 1930-1945 ontgonnen en voor een groot deel met grove den beplant. Toch heeft dit bosgebied veel te bieden zoals de kleine en de grote cirkel, een klein stukje Parijs bij Reusel.

Tags:
janadmin — Op vrijdag 3 maart 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd en iets vernieuwd. Het in eerdere reacties vermelde natte pad, zie ook de foto linksboven staat nog steeds onder water. Voorheen ging het wandelnetwerk ook over het natte pad. Naar aanleiding van een melding hierover heeft Routebureau Brabant......
janadmin — De wandeltocht is aangepast, ze bestaat nu uit twee lussen waarvan een lus rond de Reuselse Moeren een van de weinige gebieden waar nog hoogveen te vinden is. Veel wandelplezier!...
Munseheide Route

Wandeltocht door een verrassend gevarieerd landschap in de Maashorst. Het gebied bestaat uit een aantal heel verschillende landschapstypen: bossen, een viertal verspreide heidevelden, enkele vennetjes, boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen.

Tags:
janadmin — Op 12 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een kleine wijziging aan het wandelnetwerk en een pad naar de top van de hoge stuifduin in de Slabroeksche Bergen heeft men voorzien van traptreden. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 9 september 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dat weinig belopen wordt en gedeeltelijk versperd was is uit de wandeltocht gehaald. Vooral in het deel dat door het begrazingsgebied gaat zijn de paden zelf prima te herkennen echter diverse zijpaden die in het verleden nog goed herkenb......
Stegebergse tocht

Wandeltocht door de bosgebied Nederheide en Landgoed Stippelberg voor de liefhebber van bosrijke wandeltochten. De Nederheide is van oorsprong ontginningsbos dat zich hoe langer hoe meer ontwikkeld tot een afwisselend bos.

Tags:
janadmin — Op 25 april 2024 de wandeltocht gecontroleerd en iets vernieuwd. Aan het einde van de wandeltocht iets meer variatie gecreëerd door een pad te volgen over een hoge stuifduin in de Nederheide voordat men via de Truttensteeg weer terugloopt naar De Mortel. De wateroverlast is duidelijk aan het mindere......
janadmin — Op 15 november 2022 de wandeltocht gecontroleerd. Op een paar plaatsen waren wat veranderingen in de extra herkenningspunten verder klopte de wandeltocht nog. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op 27 december 2021 de wandeltocht gecontroleerd. Een klein terreintje dat in het verleden door crossers werd gebruikt en niet ver van de wandeltocht is is tegenwoordig een stiltegebied, het crossen is er niet meer toegestaan. De paden naar het terreintje zijn met boomstammen en greppels versperd. V......
De Bedafse en Slabroekse Bergen

Wandeltocht door de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen beide deelgebieden van het natuurgebied De Maashorst. De Maashorst is een min of meer aaneengesloten landschapspark dat bestaat uit bossen, heidegebieden, open grasland, landbouwgebied, ouderwets boerenland met akkers, natte graslandjes en houtwallen tijdens de wandeltocht maakt men kennis met deze variëteit in landschappen.

Tags:
janadmin — Op 28 september werd de routebeschrijving geactualiseerd. Het wandelnetwerk is met twee nieuwe knooppunten uitgebreid. Op knooppunt 13 staat een verwijzing naar 89 dit moet zijn 82, dit is gemeld bij routebureau Brabant. Voorlopig beide nummers bij knooppunt 13 vermeld met het ontbrekende nummer 82 ......
janadmin — Op 18 oktober 2020 werd de wandelroute gecontroleerd door Klik Print en Wandel. Geen veranderingen gezien, de routebeschrijving op enkele punten wat verbeterd. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Ommetje Wijstgronden

Wandeltocht door natuurgebied Annabos en de Loose Beemd in de natte natuurparel Wijstgrond Uden. Verder gaat de wandeltocht door het bosgebied de Bedafse Bergen met een hoge stuifzandrug.

Tags:
janadmin — Op 9 november 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd tevens iets gewijzigd. De uitkijktoren die er in het verleden stond is verdwenen, om toch van het uitzicht te kunnen genieten gaat de wandeltocht in de Bedafse Bergen nu ook over een stuifduin vanwaar men hetzelfde uitzicht heeft als in het verled......
janadmin — De routebeschrijving werd geactualiseerd. Veel wandelplezier!...
Hazenputten Route

Wandeltocht door het Vresselsbos, Vresselsche Akkers en de Dommelbeemden. Wie nu door het Vresselsbos wandelt met daarin een het mooie vennengebied de Hazenputten zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen en heide.

Tags:
janadmin — Op 15 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een pad dicht langs een steile oever van de Dommel was gesloten door het afkalven van de oever. Dit pad is uit de wandeltocht gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op woensdag 7 juli 2021 werd de wandelroute gecontroleerd. De wandelroute is een klein beetje gewijzigd, een pad dat door een bosperceel met veel dode bomen ging uit de wandelroute gehaald. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Door de Scheeken

Wandeltocht door Het Groene Woud, bezocht worden de natuurgebieden Scheeken-Mortelen, Heerenbeek, 't Veldersbosch op landgoed Velder en De Scheeken.

Tags:
janadmin — De wandeltocht werd gecontroleerd. Het wandelnetwerk is met een aantal nieuwe knooppunten verder uitgebreid, de routebeschrijving is hierop aangepast. Jammer genoeg geen edelherten gezien wel leuk om te melden dat er op het terrein van de natuurpoort een nieuwe Vlaamse schuur is gebouwd. Afgerond zi......
janadmin — De wandelroute is gewijzigd, het leefgebied voor edelherten is verder uitgebreid naar het westen. In dit nieuwe leefgebied zijn enkele paden gesloten voor publiek. De wandelroute gaat in dit nieuwe deel door de rand van het leefgebied. Het startpunt is ook verplaatst naar een nieuwe natuurpoort bij ......
Klik, Print en Wandel — De wandelroute is vernieuwd, in De Vleut bij het gelijknamige buurtschap is in 2019 een deel van het beeldbepalend coulisselandschap opnieuw ingericht met onder andere een nieuw aangeplante populierenweide, de wandelroute volgt de nieuwe paden door graslanden met poelen en men komt langs de nieuw aa......
Ommetje De Bunthorst

Wandeltocht door de landgoederen De Bunthorst, Groote Slink en de Krim. De drie gebieden zijn ontgonnen deelgebieden van een veel groter Peelgebied dat ooit in deze omgeving is geweest. Het peelgebied bestond uit een onafzienbare kale vlakte die nergens beschutting bood. Veel van het Peelgebied is ontgonnen tot landbouwgebied.

Tags:
Door de Maasheggen

Wandeltocht door een maasheggenlandschap. Een uniek landschap van kleine percelen hoofdzakelijk grasland die van elkaar zijn gescheiden door meidoorn- of sleedoorn heggen. De heggen zijn zo dicht in elkaar gevlochten dat ze een ondoordringbare afscheiding vormen. In het verleden dienden ze dan ook als natuurlijke afrastering voor vee. Tevens vormen de dichte heggen een prima broedplaats voor vogels.

Tags:
janadmin — Op 5 mei 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Enkele kleine veranderingen in de herkenningspunten verder geen veranderingen gezien. Inmiddels staan de eerste struiken meidoorns in bloei. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
janadmin — Op maandag 25 januari 2021 werd de route gecontroleerd. De routebeschrijving is weer bijgewerkt naar de huidige situatie. Veel wandelplezier!...
De Kattelaarsput

Wandeltocht door het dal van de Beerze, langs de bekende maar ook langs minder bekende vennen in de Kampina en door het Banisveld. Op de Kampina gaat de wandeltocht langs drie bekende vennen; Belversven, Huisvennen en de Zandbergsvennen. Minder bekende vennen zijn het Klein Glasven, Kattelaarsput en het Ansumven deze liggen aan de rand van de Kampina en het beekdal waardoor ze voedselrijker zijn, de vennen zijn opgeschoond en weer duidelijk zichtbaar in het landschap.

Tags:
janadmin — Op 1 januari 2022 werd de wandelroute gecontroleerd. Op een paar plaatsen was er bos gerooid en bij het nieuwe brugje over de Heiloop was het pad een klein stukje door de recente werkzaamheden wat drassig. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...
Panoramapad Bergeyk

De Plateaux vormt één geheel met het Belgische natuurgebied Hageven ten zuiden van Valkenswaard en ligt tussen droge zandgronden en het beekdal van de Dommel. Geniet volop van het gevarieerde landschap tijdens deze wandeling. Loop over de vloeiweiden, wandel door het bos en struin over de wandelpaden tussen heide en vennen door. Zonder er erg in te hebben ben je over de kronkelpaadjes de grens overgestoken en sta je in België.

Tags:
Brabantse Wal - Kikkerpad

Deze korte wandelroute komt langs elf grote en kleine vennen, waaronder het Vergeten Ven, Driebloksven en Oude Wasseven. Daarnaast voert het pad langs bos, heide en cultuurlandschap. Met wat geluk komt u onderweg een schaapskudde of ree tegen. Of u hoort een concert van de vele zangvogels. Elk seizoen kent zijn eigen aanblik maar vooral in augustus, wanneer de heide bloeit, is dit een aanrader.

Tags:
Landgoed d'Utrecht

Je wandelt langs de meanderende Reusel naar de herberg Den Bockenreyder. Van hieruit gaat het langs het grote ven De Flaes naar de Flaestoren, een steeds groter wordende spiraal 24 meter omhoog. Hierboven heb je een ongelooflijk 360° panorama. Langs het Goorven gaat het terug naar het vertrekpunt. De wandeling verloopt voor het grootste deel over zandwegen en kleine bospaadjes.

Tags:
Landgoed De Moeren

Deze gps wandeling vertrekt in De Moeren. Het gehele landgoed bestaat uit bos, heide en landbouw gebieden. Dit geheel wordt gescheiden door vele lanen, singels en houtwallen, die mede het karakteristieke landschap vormen. Het tweede deel voert door het natuurgebied De Pannenhoef met een mooi heidelandschap en dennenbossen.

Tags:
Landschotse Heide

Deze afwisselende wandeling gaat door bossen en heidegebied langs, verschillende vennen zoals het Kromven, Wit Hollandven en Keijenhurk. Als afsluiter wandel je langs de Kleine Beerze.

Tags:
janadmin — De oorspronkelijke track liep langs de andere zijde van de Kleine Beerze, door werkzaamheden ligt het voorziene brugje er nog steeds niet en het gaat vermoedelijk nog maanden duren tot ook dat afgewerkt is. De track zodanig aangepast dat men de wandeltocht toch kan lopen....