Deze wandelroute gaat door het Stropersbos een natuurparel met statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open plekken met heide en grote grazers! Daarna wandel je door het natuurgebied De Wilde Landen waar dan weer weilanden, boomweiden met populieren en zoetwaterplassen het landschap bepalen.

TrailExplorerUW NATUUR!