Deze wandelroute gaat door het natuurreservaat Fondatie van Boudelo waar vochtige ruimtes, hakhoutbossen, gemengde loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard, fraaie poelen, randsloten, veldwegels en knotwilgen het uitzicht bepalen.

TrailExplorerUW NATUUR!