De Faluintjes is een natuurgebied in de Brabantse Kouters en wordt weleens de groene long van Aalst genoemd. De Abdij van Affligem heeft een bepalende rol gespeeld in de ontwikkeling van de streek. Zo waren het de monniken die het idee concretiseerden om aan ontginning te doen van kalkzandsteen en hopvelden lieten aanleggen.

TrailExplorerUW NATUUR!