In het zuidelijke gedeelte van de Polders van Kruibeke wandel je achtereenvolgens door elzenbroekbossen, Scheldemoerassen en weidevogelgebied. De bevers en reeën laten zich niet zomaar spotten.

TrailExplorerUW NATUUR!