De provincie Oost-Vlaanderen bestaat uit vijf grote gebieden nl. het Meetjesland, het Waasland, de Leiestreek, de Vlaamse Ardennen en het Scheldeland. De hoofdstad is de historische stad Gent waar Schelde en Leie samenvloeien. Het Meetjesland is het kreken gebied in het noorden van de provincie en grenst aan het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. Het Waasland is het land van Reynaert de Vos en van de bekende carthograaf Mercator. In de Leiestreek zijn in de omgeving de oude meanders van de Leie prachtige natuurgebieden ontstaan. Het Scheldeland is aaneenschakeling van prachtige decors.De Vlaamse Ardennen bestaan uit heuvels en valleien waar de Zwalm en Bovenschelde vloeien.