Selecteer de taal

Bruggeskes wandeling

  • Wandelroute van: TrailExplorer

Bruggeskes wandeling

Zoals de naam van de wandeling doet vermoeden zal je op deze tocht tal van brugjes op je pad vinden. Greppels en beken dooraderen het bos, maar de bruggeskes houden je voeten droog. De route loopt over kronkelende bospaadjes door de mooie Ravelse bossen. Het Miezerige Paadje leidt je langs het Klotgoor en het Kesseven.

Afstand: 10 km.

Tijd: 2u30.

Graad: Licht.

Type: Rondwandeling.

Gps Track: Ja.

Routebeschrijving: Neen.

Rolwagen: Niet geschikt.

Hond: Aangelijnd toegelaten.

Totale stijging: Vlak.

Aard: 98% onverhard.

Markering: Rode driehoek.

Wandelschoenen aanbevolen.

Advertentie.

Het Miezerige Paadje.

De route vertrekt over kleine kronkelende paadjes door een mooi gemengd bos. Je komt uit aan de Marneffedreef om zo verder te gaan tot aan het Zwartgoor. De zitbank nodigt je uit om even te genieten van de kwakende kikkers. Van het ven trek je weer het bos in met op sommige plaatsen statige beuken. Het Miezerige Paadje leidt je langs het Klotgoor en het mooie Kesseven. Ook hier staat een mooie zitbank. Van het ven wandel je verder tot aan het Kanaal Dessel-Schoten. Je volgt het jaagpad naast het kanaal voor een kort stukje om daarna weer door het bos in de richting van het vertrekpunt te wandelen.

Bruggeskes wandeling

Bij nat weer, kan het zeer drassig zijn op sommige plaatsen

Kaart & Poi's.

POI 1 - Gewestbos van Ravels.

Tot het begin van de 20ste eeuw was Ravels een licht glooiend heidegebied met stuifzanden en talrijke vennen. In 1903 en 1904 werden deze uitgestrekte heidevelden aangekocht door de Belgische Staat. Het hele gebied werd een proefveld voor bebossingsmethodes voor Kempense heidegronden. De bevolking van Ravels werd ingezet bij de grondbewerking, beplanting, bemesting en andere werkzaamheden. Momenteel treffen we in het Gewestbos van Ravels verschillende landschappen aan. De bossen bestaan uit loof- en naaldbomen. Deze bossen worden afgewisseld met oude vennen, heide, weiden en mooie wegbermen. Eén van de vennen werd omgevormd tot een schilderachtige vijver. Het bekendste ven wordt het Kesseven genoemd. Het huidige bosbeheer streeft naar een meer ongelijkjarig en ongelijkvormig bos. Natuur krijgt meer kansen. De 35 meter-hoogtelijn die het Gewestbos doorkruist, vormt trouwens een gedeelte van de scheiding tussen het Maas- en Scheldebekken. Aan de éne kant van deze lijn stroomt het water richting Maas en aan de andere kant richting Schelde.

VVV Toerisme Ravels.
www.uitinravels.be