Wandeltocht door het Bergerbos, Broedersbosch, landgoed Bleijenbeek, de Eckeltse Bergen en het Eckeltse-beekdal in het noordelijk deel van Nationaal Park de Maasduinen. Een wandeltocht over en langs stuifduinen waaraan het park zijn naam dankt maar ook door de bossen aan de rand van het gebied.

Hiker.nl — Is er ook horeca onderweg tijdens deze route?...
janadmin — Beste, er is alleen horeca aan het vertrekpunt. Cafétaria eetcafé 't Kapelleke | 5851 BE Afferden Langstraat 2. Veel wandelplezier gewenst....

Wandeltocht door het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen-Broek op de grens van Nederland en België. De wandeltocht gaat door het Smeetshof, de Kettingdijk en de Laurabossen.

janadmin — In het Smeetshof is een pad over een lengte van 50 meter drassig en passeert men een vervallen brugje over de Lozerbroeksbeek. Bij het drassige deel is vorig jaar een vervallen knuppelbrug verwijderd, nu 7-3-2022 alleen te passeren met hoge waterdichte schoenen. Bij het vervallen brugje is het even ......
janadmin — Het knuppelbrugje bij grenspaal No.164 is inmiddels vervangen (zie de vorige reactie). Het brugje is wat korter geworden met aan het einde enkele traptreden voorbij het brugje is het pad iets opgehoogd. Inmiddels heeft Natuurmonumenten aan de Nederlandse zijde van de grens ook een lang knuppelbrugje......
janadmin — Net over de grens met Belgie gaat de wandeltocht bij grenspaal No.164 over een knuppelbrugje door een broekbos, het knuppelbrugje was in een dergelijke slechte staat dat het gesloopt is. Wanneer het knuppelbrugje vervangen wordt is nog onduidelijk....

Deze wandeling door het Bergerbos gaat afwisselend over glooiende rivierduinen door naald- en loofbos en heidevelden met vennetjes als het Quin en het Zevenboomsven. Midden op de Afferdense Duinen kom je langs een twaalf meter hoge uitkijktoren. Vanop de top heb je een prachtig uitzicht.

De wandeltocht begint in de uiterwaarden van de Maas en volgt de Eckelse Beek tot het Bergerbos. Het Bergerbos is een deelgebied van het Nationaal Park de Maasduinen. Het park dankt zijn naam aan de opvallende stuifzandruggen die paraboolduinen worden genoemd.

janadmin — Op 21 september 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op vijf plaatsen waren routepaaltjes van het wandelnetwerk beschadigd of verdwenen, dit is gemeld bij Routebrureau Noord en Midden Limburg. Voorlopig de vermelding van deze routepaaltjes doorgestreept in de routebeschrijving. Verder was er een ......

Wandeltocht vanuit het centraal station in Maastricht langs beek de Jeker met in het Jekerdal Château Neercanne om vervolgens over de Sint Pietersberg met een bezoek aan de ENSI groeve en Fort Sint Pieter weer terug te keren naar het station.

De wandeltocht gaat door de natuurgebieden de Waterbloem, de Kleine en Grote Moost, De Zwarte Peel, de Nederpeel en het Spaanse Bos. De bossen van Waterbloem vormen een afwisselend bosgebied met bosjes, moerassen en graslanden door het gebied stroomt de Roggelsche Beek. Het gebied was tot omstreeks 1850 een groot moerasgebied. De Kleine en de Grote Moost zijn peelrestanten die langs de Noordervaart liggen.

janadmin — Op 2 juni 2021 werd de wandeltocht gecontroleerd. Een wijziging in het wandelnetwerk en in het Spaanse Bos stonden diverse nieuwe SBB bordjes verder geen veranderingen gezien. Wel een paar kleine stuwmeertjes in de Neerpeelbeek ontstaan door nijvere arbeid van bevers. De routebeschrijving is weer ac......

Wandeltocht over de hellingbossen in het Geuldal en door het Ingendael naar kasteel Sint Gerlach. De wandeltocht gaat door het Meerssenerbroek, de hellingbossen De Dellen, langs de Curfsgroeve, door de Bergse Heide met de Meertensgroeve en door het Ingendael langs het riviertje de Geul.

Wandeltocht die in het teken staat van beekdalen. Men komt langs drie beekjes de Haelens Beek en in het natuurgebied het Leudal langs de Leubeek en de Roggelse Beek.

Wandeltocht door ’t Ham in het beekdal van de Groote Molenbeek en Kasteelpark Ter Horst.

janadmin — Op 19 april 2023 werd de wandeltocht gecontroleerd. Er was een nieuw fietspad aangelegd en het wandelnetwerk verder uitgebreid. Ondanks dat het de laatste tijd best veel geregend heeft waren paden in ’t Ham dat in het dal van de Groote Molenbeek ligt prima te belopen. De routebeschrijving is weer ac......

Wandeltocht door GrensPark Kempen-Broek op de grens van Nederland en België. De wandeltocht gaat onder andere door de natuurgebieden het Areven, Stramprooierheide en in het Stramprooierbroek langs de Abeek een beekje dat de grens met Nederland vormt.

De wandeltocht start in de plaats America, een klein van oorsprong heideontginningsdorp, en gaat vervolgens door De Schadijkse Bossen.

Wandeltocht door het Aastbroek en Broekhuizerweerd, over de Swolgender Heide en door het Schuitwater. Aastbroek is een natuurgebied dat bestaat uit kleine weilanden. Broekhuizerweerd is ontstaan na kleiwinning voor de ophoging van de kades, hierdoor heeft de Maas meer grip gekregen op dit gebied en is in enkele jaren tijd een bijzonder stukje riviernatuur ontstaan. De Swolgender Heide is een mix van bos en heide met een opvallende overgang naar een oude Maasmeander het Schuitwater een gebied dat bestaat uit broekbos, moeras en open water.

Wandeltocht door het landgoed Bleijenbeek, de Eckelse Bergen, langs het Eendenmeer op de Gemeenteheide en langs het Driessenven in de Bergerheide.

janadmin — Na drie maanden extra verlenging is de noodopvang voor vluchtelingen beëindigd en het sportpark weer vrijgegeven. Men kan weer over het pad door het sportpark, de omleiding is verwijderd uit de routebeschrijving. Tevens de rest van de wandeltocht gecontroleerd. De routebeschrijving is weer actueel. ......
janadmin — Gemeente Bergen heeft een tijdelijke crisis noodopvang voor asielzoekers op het oude zwembadterrein op het sportpark aan de Flammert ingericht. Dit is voor een periode van 3 maanden met een maximale verlenging van 3 maanden. Afgelopen december is het terrein opgeleverd. Het pad over het sportpark is......

Deze wandeling gaat door het mooie Zuid-Limburgse heuvelland. De route vertrekt in het buurtschap Honthem en gaat via verharde en onverharde paden langs akkers en boomgaarden naar het gehucht Bruisterbosch. Onderweg heb je prachtige uitzichten op het golvend landschap van het plateau van Margraten zonder dat je zelf veel hoogtemeters moet maken. Tijdens de wandeling kom je langs de Amerikaanse Begraafplaats Margraten. Op deze begraafplaats liggen in totaal 8.301 Amerikanen begraven in evenveel graven. In één graf zijn twee onbekende soldaten begraven en één graf is leeg. Het lichaam van PFC Joseph Fletcher Hill is op 28 april 2001 teruggebracht naar Amerika.

Wandeltocht door het natuurgebied de Sint-Jansberg en over de Mookerheide. De Sint-Jansberg is een landgoed met beboste hellingen, akkers en weilanden. De Mookerheide ligt op een uitloper van de Nijmeegse stuwwal met prachtige vergezichten.

janadmin — De wandeltocht is iets gewijzigd als gevolg van een (tijdelijk) gesloten pad wegens een burcht met jonge dassen. Het wandelnetwerk is op dat punt ook gewijzigd of het wandelnetwerk op dat punt na openstellen van het pad weer het oorspronkelijk pad volgt is nog niet duidelijk. De wijziging in de wand......
janadmin — De wandelroute gecontroleerd en op drie plaatsen wat aangepast. Op de Mookerheide zijn ATB paden gewijzigd met als gevolg dat er op twee plaatsen overlap ontstaan is met de oorspronkelijke wandelroute. De wandelroute hierop aangepast. Zowel op de Mookerheide als de Sint Jansberg is het wandelnetwerk......

Wandeltocht door het Leudal, landgoed De Bedelaar, het jonge landgoed Heijerhof en het Exatenbosch. Tijdens de wandeltocht passeert men drie beken de Roggelse Beek, de Tungelroysche Beek die stroomafwaarts de Leubeek heet en de Haelense Beek.

janadmin — Naar aanleiding van een melding over een versperd pad werd de wandeltocht op 9 november 2022 gecontroleerd. Op twee plaatsen was in het Exatenbosch het pad versperd met ontwortelde bomen maar men kan er nog langs. Zo te zien liggen de bomen er al wat langer aangezien beide paden wat aan het dichtgro......

De wandeltocht start bij het Bezoekerscentrum Nationaal Park De Meinweg en gaat door een gedeelte van het Nationaal Park de Meinweg om vervolgens langs de Duitse zijde van de Rode Beek weer terug te keren.

Wandeltocht door het Spaanse Bos, de Nederpeel, de Grote en de Kleine Moost en de Waterbloem.

janadmin — Op 17 februari werd de wandeltocht gecontroleerd. In de Nederpeel was men op enkele plaatsen een omheining rond open percelen aan het plaatsen voor bescherming van nieuwe aanplant op deze percelen. Verder waren in het Waterbloem enkele waterlopen gedeeltelijk gedempt om het water beter vast te houde......

Wandeltocht door het Maaspark Ooijen-Wanssum, het plaatsje Blitterswijck en het bosgebied Hooge Heide.

Wandeltocht door landgoed Beijlshof, het Leudal, landgoed De Bedelaar en het beekdal van Haelense Beek dat grenst aan het Exatenbos.

janadmin — Op 25 november 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Op wat kleine veranderingen in de extra herkenningspunten geen andere veranderingen gezien. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

De wandeltocht start bij het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man en gaat door het vennerijk recreatie- en natuurgebied De IJzeren Man, het bosgebied ten westen van Altweerterheide en door de rand van de Kruispeel langs de Tungelroyse Beek om via het zandwinningsgebied dat in de toekomst als natuurgebied ingericht wordt en het recreatiegebied De IJzeren Man weer terug te keren naar Natuur- en Milieucentrum.

Wandeltocht door natuurgebied Areven, het beekdal van de Tungelroyse Beek en het bosgebied de Tungelerwallen.

janadmin — Vandaag 16 maart 2023 de wandeltocht gecontroleerd. Langs de Tungelroyse Beek wordt de afrastering rond het begrazingsgebied vervangen dit heeft verder geen gevolgen voor de wandeltocht. Op enkele kleine veranderingen bij de herkenningspunten zoals een gewijzigde naam van een camping klopte de route......

Wandeltocht door de rand van de Meinweg, langs de Rode Beek en het riviertje de Roer. De Rode Beek een mooi meanderende beekje ontspringt net over de grens bij Duitsland en vormt de rijksgrens tussen Vlodrop Station en Vlodrop. Langs het beekje staat een bezienswaardige waterradmolen, de Gitstappermolen, die zo'n 600 jaar geleden gebouwd werd.

janadmin — De wandeltocht is iets gewijzigd, een pad in de buurt kasteel Daelenbroeck is door vernatting van enkele percelen grasland te nat en niet meer als pad te herkennen. Dit pad is uit wandeltocht gehaald. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door het Nationaal Park De Meinweg. De Meinweg bestaat uit een voor Nederland bijzonder terrassenlandschap met steile overgangen tussen deze terrassen. Dit unieke landschap is in de loop van tienduizend jaren ontstaan door inschuring van het water van de Maas in combinatie met drie breukvlakken in de aarde die door het nationaal park lopen, onder andere de Peelrandbreuk.

janadmin — Op 20 januari 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Voorbij het brugje bij punt 4 1ste regel was Staatsbosbeer de oude paden aan herstellen en de door droogte ontstane afkortingen door de lagere delen aan het versperren met zandwalletjes. Volg hier de herstelde oude paden en niet de afkortingen. D......

Wandeltocht door het Landgoed de Hamert, langs het Gelderns-Nierskanaal en door de uiterwaarden van de Maas in het Nationaal Park De Maasduinen.

janadmin — Op 22 maart 2023 de wandeltocht gecontroleerd. In de routebeschrijving wat extra informatie bijgevoegd over het Geldernsch-Niers kanaal en op enkele punten iets aangepast aan de huidige situatie. De routebeschrijving is weer actueel. Veel wandelplezier!...

Wandeltocht door het bosrijke deel van Nationaal Park de Meinweg, langs de Rode Beek die de grens met Duitsland vormt en het riviertje de Roer. De Rode Beek is een mooi meanderend beekje, dat net over de grens in Duitsland ontspringt. Het vormt de rijksgrens tussen de buurtschap Vlodrop Station en het dorp Vlodrop ca. 5 km verderop. Aan dit beekje staan twee watermolens: de Dalheimer Mühle aan Duitse zijde en de Gitstappermolen aan de Nederlandse kant.

Tijdens deze wandeling ga je op verkenning op het Eiland in de Maas. Stevensweert en Ohé en Laak liggen op een eiland tussen twee Maasarmen en dat heeft de historie van beide dorpen beïnvloed.

Het Gerendal is een natuur- en wandelgebied in Valkenburg a/d Geul. Tijdens deze korte maar pittige wandeling kom je langs de plaatselijke orchideeëntuin en gaat het verder langs hellingbossen, hoogstamboomgaarden, weilanden en heggen. De grazende kudde Mergellandschapen maken dit idyllische landschap compleet.

Wandeltocht voor de liefhebber van open landschappen. De wandeltocht gaat door het beekdal van de Tungelroyse Beek, Landgoed Beijlshof en langs het beekdal van de Haelense Beek aan de rand van Landgoed Exaten.

janadmin — Op 30 mei 2022 werd de wandeltocht gecontroleerd. Ook nu dat het gras weer wat hoger is was er in het gedeelte dat door grasland langs de Tungelroyse Beek gaat prima te lopen. De routebeschrijving is bijgewerkt en weer actueel. Veel wandelplezier....

Deze grensoverschrijdende wandeling gaat door het ongerepte Swalm Broek met onderweg bossen, heide en moeras met de meanderende Swalm als één van de blikvangers.

TrailExplorerUW NATUUR!